تغییر کلمه عبور کارمندان تغییر کلمه عبور کارمندان

همکاران محترم: این صفحه برای تغییر یا فراموشی رمز عبور پست الکترونیک، سامانه منابع انسانی و سامانه آموزش مجازی دانشگاه می باشد. لطفا پس از وارد کردن شماره تلفن همراه و کد پرسنلی و زدن دکمه درخواست کد در فرم بعدی با وارد کردن کد ارسال شده به تلفن همراه رمز عبور جدید خود را وارد کرده و دکمه تغییر کلمه عبور را بزنید .
captcha بازخوانی تصویر