تغییر کلمه عبور ایمیل و سامانه دروس تغییر کلمه عبور ایمیل و سامانه دروس

در این فرم می توانید کلمه عبور اکانت (حساب کاربری) متمرکز خود و ایمیل دوم خود را تغییر دهید. این کلمه عبور برای ورود شما به سامانه های پست الکترونیک (https://email.kntu.ac.ir) و دروس (https://vc.kntu.ac.ir) مورد استفاده قرار می گیرد. لذا کاملا از آن مراقبت کنید.
برای استفاده از این فرم ابتدا بایستی در سیستم آموزشی گلستان خود لاگین کنید و در مسیر مشخص شده (لینک) گذر واژه دوم خود را یادداشت (کپی) کرده و با وارد کردن سایر اطلاعات درخواست شده می توانید رمز عبور حساب کاربری متمرکز خود را تغییر دهید.
توجه: پس از تغییر رمز عبور خود حتما مرورگر خود را ببندید.
/ /  
توجه: پس از تغییر رمز عبور خود و آزمایش موفق بودن تغییر رمز حتما مرورگر خود را ببندید.
در صورت بروز مشکل لطفا به سوالات متداول مراجعه کنید.
captcha بازخوانی تصویر