تغیر ایمیل دوم یا پسورد تغیر ایمیل دوم یا پسورد

در صورتی می توانید از این فرم استفاده کنید که ایمیلتان را از طریق فرم ایجاد ایمیل ایجاد کرده باشید (برای دانشجویان جدید یا دانشجویانی که تا کنون ایمیل دانشگاهی دریافت نکرده اند) و یا در صورتیکه فرم ایجاد حساب کاربری ثبت نام کرده باشید(برای دانشجویانی که ایمیل دانشگاهی دارند).
در این فرم می توانید کلمه عبور اکانت (حساب کاربری) متمرکز خود و ایمیل دوم خود را که در فرمهای فوق وارد کرده بودید تغییر دهید. این کلمه عبور برای ورود شما به سیستمهای نرم افزاری دانشگاه مانند پست الکترونیک، سیستم دروس و پرتال دانشگاه استفاده می شود لذا کاملا از آن مراقبت کنید.
برای استفاده از این فرم ابتدا بایستی در سیستم آموزشی گلستان خود لاگین کنید و در مسیر مشخص شده (لینک) گذر واژه دوم خود را یادداشت (کپی) کرده و با وارد کردن سایر اطلاعات درخواست شده می توانید رمز عبور حساب کاربری متمرکز خود را تغییر دهید.
توجه: پس از تغییر رمز عبور خود حتما مرورگر خود را ببندید.
/ /  
توجه: پس از تغییر رمز عبور خود و آزمایش موفق بودن تغییر رمز حتما مرورگر خود را ببندید.
captcha بازخوانی تصویر