تغییر کلمه عبور اساتید تغییر کلمه عبور اساتید

اساتید محترم: این صفحه برای تغییر یا فراموشی رمز عبور پست الکترونیک و سیستم آموزش مجازی دانشگاه می باشد. لطفا پس از وارد کردن شماره تلفن همراه و کد استادی و زدن دکمه درخواست کد در فرم بعدی با وارد کردن کد ارسال شده به تلفن همراه رمز عبور جدید خود را وارد کرده و دکمه تغییر کلمه عبور را بزنید .
captcha بازخوانی تصویر